Sakrament chrztu świętego

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest podczas mszy świętej niedzielnej. Chrzest dziecka rodzice mogą osobiście zgłaszać przynajmniej tydzień przed terminem.

Katecheza przedchrzcielna odbywa się w ustalonym z księdzem proboszczem terminie.

Potrzebne dokumenty

 • Akt urodzenia dziecka wydany w Urzędzie Stanu Cywilnego lub potwierdzony odpis,
 • Wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców jeśli są po ślubie,
 • Dane personalne rodziców chrzestnych oraz zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary (braku przeciwwskazań w pełnieniu roli).
 • Dla dziecka spoza naszej parafii należy dostarczyć pisemną zgodę księdza proboszcza z parafii zamieszkania.

Ważne!

Rodzicem chrzestnym może zostać osoba, która ukończyła 16 rok życia, przyjęła sakrament bierzmowania i jest stanu wolnego, bądź żyje w sakramentalnym związku małżeńskim. Rodzicem chrzestnym nie może być osoba żyjąca bez sakramentu małżeństwa (konkubinat, związek cywilny, wolny związek).

Naciśnij w "menu", aby je rozwinąć.

Sakrament chrztu świętego

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest podczas mszy świętej niedzielnej. Chrzest dziecka rodzice mogą osobiście zgłaszać przynajmniej tydzień przed terminem.

Katecheza przedchrzcielna odbywa się w ustalonym z księdzem proboszczem terminie.

Potrzebne dokumenty

 • Akt urodzenia dziecka wydany w Urzędzie Stanu Cywilnego lub potwierdzony odpis,
 • Wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców jeśli są po ślubie,
 • Dane personalne rodziców chrzestnych oraz zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary (braku przeciwwskazań w pełnieniu roli).
 • Dla dziecka spoza naszej parafii należy dostarczyć pisemną zgodę księdza proboszcza z parafii zamieszkania.

Ważne!

Rodzicem chrzestnym może zostać osoba, która ukończyła 16 rok życia, przyjęła sakrament bierzmowania i jest stanu wolnego, bądź żyje w sakramentalnym związku małżeńskim. Rodzicem chrzestnym nie może być osoba żyjąca bez sakramentu małżeństwa (konkubinat, związek cywilny, wolny związek).

Sakrament chrztu świętego

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest podczas mszy świętej niedzielnej. Chrzest dziecka rodzice mogą osobiście zgłaszać przynajmniej tydzień przed terminem.

Katecheza przedchrzcielna odbywa się w ustalonym z księdzem proboszczem terminie.

Potrzebne dokumenty

 • Akt urodzenia dziecka wydany w Urzędzie Stanu Cywilnego lub potwierdzony odpis,
 • Wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców jeśli są po ślubie,
 • Dane personalne rodziców chrzestnych oraz zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary (braku przeciwwskazań w pełnieniu roli).
 • Dla dziecka spoza naszej parafii należy dostarczyć pisemną zgodę księdza proboszcza z parafii zamieszkania.

Ważne!

Rodzicem chrzestnym może zostać osoba, która ukończyła 16 rok życia, przyjęła sakrament bierzmowania i jest stanu wolnego, bądź żyje w sakramentalnym związku małżeńskim. Rodzicem chrzestnym nie może być osoba żyjąca bez sakramentu małżeństwa (konkubinat, związek cywilny, wolny związek).

Parafia w Kąpinie pw. Matki Boskiej Fatmiskiej
© 2024 wszelkie prawa zastrzeżone | polityka prywatności

Kontakt