Sakrament małżeństwa

Potrzebne dokumenty:

 • Dowody osobiste.
 • Metryki chrztu narzeczonych  - Akt chrztu wydawany do ślubu jest ważny tylko 6 miesięcy. Na dokumencie powinny znaleźć się informację, iż dana osoba nie zawierała związku małżeńskiego oraz informacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania.
 • Świadectwo bierzmowania.
 • Świadectwo ukończenia katechizacji.
 • Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej – w przypadku braku, umówienie się nie na nauki przedmałżeńskie.
 • Dane personalne świadków: imię i nazwisko, adres zamieszkania, miejsce i data urodzenia, PESEL.
 • W przypadku ślubu konkordatowego - zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego. Data wydania zaświadczenia, nie może być wcześniejsza, niż trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.
 • W przypadku zawartego wcześniej związku cywilnego – akt ślubu.

 

Nauki przedmałżeńskie

Nauki prowadzi ksiądz proboszcz. Termin można ustalić podczas wizyty w biurze parafialnym lub telefonicznie.

 

Termin ślubu

Termin zawarcia Sakramentu Małżeństwa rezerwować można z rocznym wyprzedzeniem, przy czym narzeczeni powinni obowiązkowo zgłosić się nie później, niż 3 miesiące przed ślubem.

 

Zapowiedzi

Zapowiedzi zostają przedstawione przez trzy kolejne niedziele poprzedzające datę ślubu w parafiach zamieszkania narzeczonych. Prośbę o wygłoszenie zapowiedzi w innej parafii może wystosować duszpasterz, który sporządził protokół przedślubny.

 

Ślub w innej parafii niż w miejscu zamieszkania

W przypadku, gdy narzeczeni zdecydowali się zawrzeć małżeństwo w innym kościele parafialnym, niż z miejsca zamieszkania, mogą tego dokonać po uzyskaniu od swego proboszcza zgody, zwanej licencją.

Licencja wystawiana jest po sporządzeniu protokołu przedślubnego, ukończeniu katechez przedślubnych i wizytach w poradni rodzinnej oraz po wygłoszeniu zapowiedzi.

Naciśnij w "menu", aby je rozwinąć.

Sakrament małżeństwa

Potrzebne dokumenty:

 • Dowody osobiste.
 • Metryki chrztu narzeczonych  - Akt chrztu wydawany do ślubu jest ważny tylko 6 miesięcy. Na dokumencie powinny znaleźć się informację, iż dana osoba nie zawierała związku małżeńskiego oraz informacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania.
 • Świadectwo bierzmowania.
 • Świadectwo ukończenia katechizacji.
 • Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej – w przypadku braku, umówienie się nie na nauki przedmałżeńskie.
 • Dane personalne świadków: imię i nazwisko, adres zamieszkania, miejsce i data urodzenia, PESEL.
 • W przypadku ślubu konkordatowego - zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego. Data wydania zaświadczenia, nie może być wcześniejsza, niż trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.
 • W przypadku zawartego wcześniej związku cywilnego – akt ślubu.

 

Nauki przedmałżeńskie

Nauki prowadzi ksiądz proboszcz. Termin można ustalić podczas wizyty w biurze parafialnym lub telefonicznie.

 

Termin ślubu

Termin zawarcia Sakramentu Małżeństwa rezerwować można z rocznym wyprzedzeniem, przy czym narzeczeni powinni obowiązkowo zgłosić się nie później, niż 3 miesiące przed ślubem.

 

Zapowiedzi

Zapowiedzi zostają przedstawione przez trzy kolejne niedziele poprzedzające datę ślubu w parafiach zamieszkania narzeczonych. Prośbę o wygłoszenie zapowiedzi w innej parafii może wystosować duszpasterz, który sporządził protokół przedślubny.

 

Ślub w innej parafii niż w miejscu zamieszkania

W przypadku, gdy narzeczeni zdecydowali się zawrzeć małżeństwo w innym kościele parafialnym, niż z miejsca zamieszkania, mogą tego dokonać po uzyskaniu od swego proboszcza zgody, zwanej licencją.

Licencja wystawiana jest po sporządzeniu protokołu przedślubnego, ukończeniu katechez przedślubnych i wizytach w poradni rodzinnej oraz po wygłoszeniu zapowiedzi.

Sakrament małżeństwa

Potrzebne dokumenty:

 • Dowody osobiste.
 • Metryki chrztu narzeczonych  - Akt chrztu wydawany do ślubu jest ważny tylko 6 miesięcy. Na dokumencie powinny znaleźć się informację, iż dana osoba nie zawierała związku małżeńskiego oraz informacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania.
 • Świadectwo bierzmowania.
 • Świadectwo ukończenia katechizacji.
 • Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej – w przypadku braku, umówienie się nie na nauki przedmałżeńskie.
 • Dane personalne świadków: imię i nazwisko, adres zamieszkania, miejsce i data urodzenia, PESEL.
 • W przypadku ślubu konkordatowego - zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego. Data wydania zaświadczenia, nie może być wcześniejsza, niż trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.
 • W przypadku zawartego wcześniej związku cywilnego – akt ślubu.

 

Nauki przedmałżeńskie

Nauki prowadzi ksiądz proboszcz. Termin można ustalić podczas wizyty w biurze parafialnym lub telefonicznie.

 

Termin ślubu

Termin zawarcia Sakramentu Małżeństwa rezerwować można z rocznym wyprzedzeniem, przy czym narzeczeni powinni obowiązkowo zgłosić się nie później, niż 3 miesiące przed ślubem.

 

Zapowiedzi

Zapowiedzi zostają przedstawione przez trzy kolejne niedziele poprzedzające datę ślubu w parafiach zamieszkania narzeczonych. Prośbę o wygłoszenie zapowiedzi w innej parafii może wystosować duszpasterz, który sporządził protokół przedślubny.

 

Ślub w innej parafii niż w miejscu zamieszkania

W przypadku, gdy narzeczeni zdecydowali się zawrzeć małżeństwo w innym kościele parafialnym, niż z miejsca zamieszkania, mogą tego dokonać po uzyskaniu od swego proboszcza zgody, zwanej licencją.

Licencja wystawiana jest po sporządzeniu protokołu przedślubnego, ukończeniu katechez przedślubnych i wizytach w poradni rodzinnej oraz po wygłoszeniu zapowiedzi.

Parafia w Kąpinie pw. Matki Boskiej Fatmiskiej
© 2024 wszelkie prawa zastrzeżone | polityka prywatności

Kontakt